■ Modelltåg - sällsynta och kända från Tyskland i skala HO

I denna video presenterar Pilentum både sällsynta och kända modelltåg från Tyskland. Till exempel finns det Lufthansa Airport Express tåg, ett höghastighetståg på 1970-talet. Tåget användes för passagerartrafik från Lufthansa. Dessutom finns det godståg och passagerartåg från 1980-talet och 1990-talet. Modelljärnväg skapades av medlemmarna i en modelleringsklubb i skala H0. Medlemmarna arbetade i stor detalj, till exempel titta på plattformarna på stationen, vid järnvägslinjen eller vid ledningsledningen.■ Modelljärnväg Videor

Det finns mer än 250 videoklipp med en beskrivning på engelska och en beskrivning på svenska. Besök Dailymotion, Facebook och YouTube.

Dailymotion

Facebook

YouTube

Home