■ Fantastiska miniatyr världen av modelljärnväg och modelltåg i Tyskland

Fantastiska miniatyr världen i Tyskland är en modelljärnvägsanläggning. Anläggningen började byggas i augusti 2001 och är numera världens största i sitt slag. Den täcker för närvarande en yta på 1 300 m². Rälsen är i skala 1:87 och sammanlagt 13 kilometer långa. På anläggningen körs 930 tågsätt som styrs digitalt via en övervakningscentral med 30 datorer och över 70 bildskärmar. Anläggningen visar ett stort antal realistisk återgivna miljöer med anknytning till modelltåg, fordon, fartyg och flyg. Så, snälla: Besök Tyskland. Besök Hamburg. Och besök Miniature Wonderland.■ Modelljärnväg Videor

Det finns mer än 250 videoklipp med en beskrivning på engelska och en beskrivning på svenska. Besök Dailymotion, Facebook och YouTube.

Dailymotion

Facebook

YouTube

Home