■ Fantastisk modelljernväg i skala H0 byggd i schweizisk design av järnväg modellering

I historia av järnväg och järnvägsbyggnadens måste vi inse att de vackraste och mest geniala järnvägslinjerna har byggts i Schweiz. Det finns många turister som bara besöker Schweiz på grund av järnvägsspåren. Därför är det inte en överraskning att det finns en särskild genre i modellbyggnad, nämligen den schweiziska design för järnvägsmodellering. I den här videon presenterar Pilentum tre modelljärnväg i skala HO met strukturer och platser på den schweiziska järnvägen.■ Modelljärnväg Videor

Det finns mer än 250 videoklipp med en beskrivning på engelska och en beskrivning på svenska. Besök Dailymotion, Facebook och YouTube.

Dailymotion

Facebook

YouTube

Home